Yoga in Spaces

Iyengar Yoga Benoordenhout, Den Haag

Onze studio bevindt zich in een lichte, strakke ruimte in het souterrain van de Rode Olifant aan het Malieveld.

Yoga Den Haag

Yoga; lesrooster, prijzen, strippenkaarten, proeflessen en aanmelden

Foto: Studio Concepterie

Gabi Sund, Iyengar yogadocent

Foto: Studio Concepterie

Peter de Lange, Iyengar yogadocent

Foto: Studio Concepterie

 Dineke Los, Iyengar yogadocent


“The aim of yoga is to calm the 
chaos of conflicting impulses”, 

B.K.S. Iyengar