Home

Iyengar Yoga Den Haag Benoordenhout

Onze studio heeft een sfeervolle en professionele ruimte in het souterrain van de Rode Olifant aan het Malieveld.

Yoga Den Haag

Yogalessen; lesrooster, prijzen, strippenkaarten, proeflessen en aanmelden

Meer informatie
Foto: Studio Concepterie

Gabi Sund, Iyengar yogadocent

Meer informatie

Foto: Studio Concepterie
Foto: Studio Concepterie

 Dineke Los, Iyengar yogadocent

Meer informatie


“The aim of yoga is to calm the 
chaos of conflicting impulses”

B.K.S. Iyengar