Home

Iyengar Yoga Den Haag, Benoordenhout

Onze studio heeft een sfeervolle en professionele ruimte in het souterrain van de Rode Olifant aan het Malieveld.

RO

Yoga; lesrooster, prijzen, strippenkaarten, proeflessen en aanmelden

Meer informatie                                                                                                                                                                                      

go_0209

Jan van Poll
,
Iyengar 
yogadocent
   
Meer informatie                                  

 


Dineke Los,
docente Iyengar yoga 

Meer informatie


“The aim of yoga is to calm the 
chaos of conflicting impulses”

B.K.S. Iyengar