Privacyverklaring

Jan van Poll, https://yogavanpoll.nl

Mei 2018

Privacy Verklaring

In deze privacyverklaring van yogastudio Iyengar Yoga Benoordenhout, omschrijf ik, Jan van Poll, welke persoonsgegevens ik verzamel en gebruik en voor welke doeleinden.

Ik neem de privacy van persoonsgegevens serieus: 

 • Ik zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken.
 • Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG)

Over mij

https://yogavanpoll.nl wordt beheerd door Jan van Poll

Mijn gegevens zijn:

Iyengar Yoga Benoordenhout
Jan van Poll
Zuid Hollandlaan 7
2596 LA  Den Haag

Tel. nr.: 06 30 27 51 12
E-mail: info@yogavanpoll.nl
KvK: 555 15 983

Welke gegevens gebruik ik?

Ik verwerk alleen de gegevens die je zelf aan mij verstrekt via je aanmelding op mijn website. Dit zijn de volgende gegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

 • Je voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer die je invult bij een contactformulier of in een mail, worden gebruikt om te antwoorden op contactaanvragen, voor correspondentie bij vragen, om facturen te versturen en om jaarlijks maximaal twaalf infomails te sturen die betrekking hebben op de yogalessen (vakantie, vervanging, verandering lesrooster, zomerrooster, inhoudelijke informatie etc.)
 • Ik sla je naam, e-mailadres en telefoonnummer op in het e-mailservice programma Active Campaign op mijn computer en zal je hierover éénmalig een e-mail sturen om toestemming te vragen om te voldoen aan de Wet AVG. Bij geen toestemming worden deze gegevens aan het einde van elke maand verwijderd. Op de contactformulieren en in de mails staat staat altijd de verwijzing naar een link om je uit te schrijven.
 • De servers van ActiveCampaign zijn gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework. Meer informatie over het privacybeleid van ActiveCampaign vind je hier.
 • Ik sla deze gegevens ook op in het aan- en afmeldsysteem Momoyoga. Je kunt je dan aan- en afmelden voor een les en een leskaart kopen via iDeal. Informatie over de privacyverklaring van Momoyoga vind je hier.
 • Je gegevens zullen uitsluitend aan derden ter beschikking worden gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een bestelling. Bij betaling van een proefles, losse les of strippenkaart in Momoyoga word je voor de transactie altijd verwezen naar de website van iDeal, een zogenaamde Payment Processor. Je betaalgegevens (Ideal gegevens) worden niet aan mij doorgegeven en niet door mij opgeslagen. De enige gegevens die ik opsla, zijn je voor– en achternaam, het bedrag dat je hebt overgemaakt en de bestelling die je hebt gedaan. 

Aan wie geef ik je gegevens door?

In de volgende gevallen kan het nodig zijn om je gegevens door te geven aan anderen:

 • Leveranciers (waaronder “verwerkers”). Ik maak gebruik van leveranciers, waaronder een websitebeheerder en een hosting bedrijf voor het hosten van mijn website. De hosting provider host je gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot je gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.
 • De gegevens die op je factuur staan moet ik doorgeven aan mijn accountant.
 • Als ik daar wettelijk toe verplicht ben, moet ik je gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.

Facebook

Van Facebook heb ik de button op mijn website geplaatst. Lees hun privacyverklaring om te weten hoe zij omgaan met privacy: Facebook

Bewaartermijn

 • Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor onze e-mails, zullen je persoonsgegevens uiterlijk aan het eind van de desbetreffende maand uit het systeem worden verwijderd.
 • De gegevens in het boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan al mijn wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen een jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd. De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten

 • Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking. 
 • Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. 
 • Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
 • Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.
 • Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan me e-mailen via info@yogavanpoll.nl

Wat als je vragen of klachten hebt

Als je vragen of klachten hebt of een verzoek wilt indienen neem dan contact met me op via de mail of mijn mobiele telefoonnummer.

Wijzigingen

Ik behoud me te allen tijde het recht voor mijn privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.