Corona protocol

We hebben een overzicht met richtlijnen gemaakt, zodat je weet waar je aan toe bent en we veilig met elkaar yoga kunnen beoefenen. Als je het hele protocol wilt lezen waaraan we moeten voldoen, dan kun je dat downloaden op de website van de Vereniging Yogascholen Nederland: https://www.yogascholennederland.nl. 

Voordat je je digitaal aanmeldt via Momoyoga voor een les stel je jezelf de volgende vier vragen:

 • Heb je op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?
 • Heb je het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)?
 • Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en heb je in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld?

Indien je een van de vragen met ja beantwoordt, meld je dan niet aan voor een yogales en kom niet naar de studio! Wees daar a.j.b. zorgvuldig in. Deze afspraak geldt natuurlijk ook voor de yogadocenten! Deze vragen zullen we ook stellen voor de les begint.

Heb je alle vragen met nee beantwoord, ben je van harte welkom!

Voorlopig hanteren we een maximum van zes deelnemers per les. 

Verdere afspraken:

 • Houd altijd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar; zowel docenten als deelnemers en raak elkaar niet aan. Raak je gezicht niet aan met je handen
 • Was je handen regelmatig en i.i.g. bij binnenkomst en na toiletbezoek
 • Docenten geven alleen verbale instructies. 
 • Volg de aanwijzingen van de yogadocent(e) 
 • De hulpmiddelen die we in de les gaan gebruiken, liggen klaar op de plek waar je je yogamat neerlegt. Dit om nodeloos heen- en weergeloop te vermijden. 
 • Neem zoveel mogelijk je eigen yogamat mee 
 • Neem ook een schone handdoek mee die je kunt gebruiken om bolster en dekens te bedekken als je daar gebruik van maakt. 
 • Maak liever geen gebruik van de toilet en ga voor de les thuis naar de wc.
 • Kleed je thuis om en kom in schone yogakleding naar de studio. Schoenen uitdoen voor je de studio binnen gaat. Kleding op afstand neerleggen op de plekken die de docent(e) aanwijst.
 • Iedere deelnemer krijgt bij het begin van de les desinfecterende spray en papieren doekjes waar je matten en hulpmiddelen mee kunt ontsmetten. Matten en hulpmiddelen die je van de studio gebruikt moet je voor en na afloop van de les met die spray en doekjes schoonmaken. 
 • Kom daarom op tijd; vijf tot tien minuten voor de les begint.
 • Hulpmiddelen van de studio die gebruikt zijn in de les gaan na afloop “in quarantaine” en mogen pas na 48 uur weer gebruikt worden. De docent(e) schrijft op een lijst de dag en de les dat ze het laatst gebruikt zijn.