Home

Iyengar Yoga Den Haag, Benoordenhout

Onze studio heeft een sfeervolle en professionele ruimte in het souterrain van de Rode Olifant aan het Malieveld.

RO

Lesrooster, prijzen, strippenkaarten, proeflessen en aanmelden

Meer informatie

                                                                                                                                                                                       

go_0209

Jan van Poll
,
Iyengar 
yogadocent
   
Meer informatie                                  
foto


Eugenie Baken
,
docente Iyengar yoga en Pilates

Meer informatie


“The aim of yoga is to calm the 
chaos of conflicting impulses”

B.K.S. Iyengar